Politica de Confidentialitate

MERIDIAN TAXI in calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului http://www.meridiantaxi.ro/ se angajeaza sa pastreze caracterul confidential al informatiei furnizate de catre dumneavoastra. Toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile in Romania.

MERIDIAN TAXI  utilizeaza metode si tehnici de securitate, dar si politici interne si proceduri de lucru aplicabile salariatilor, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate si asigura persoanele care transmit date cu caracter personal ca acestea nu vor fi dezvaluite unor terte persoane decat in conditiile legii.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/ 2001, va informam ca beneficiati de dreptul de acces, opozitie si interventie in orice moment asupra datelor personale inscrise in formularele existente pe site.
 

Prin accesarea site-ului www.meridiantaxi.ro, a aplicaţiilor oferite de societatea MERIDIAN TAXI SRL ori a oricăror servicii  furnizate de MERIDIAN TAXI SRL vă exprimaţi în mod automat acordul  necondiţionat cu prevederile Politicii de confidentialitate de faţa precum şi a oricaror versiuni aplicabile la momentul accesarii.

 

Pot exista anumite situaţii  în care vi se solicită furnizarea de date cu caracter personal. Aceste situaţii sunt exemplificate, nelimitativ, în continuare: accesarea de capitole ori funcţii ale site-ului www.meridiantaxi.ro, accesarea sau utilizarea aplicaţiilor oferite de societatea MERIDIAN TAXI SRL, completarea de formulare ori chestionare, angajarea unor raporturi juridice de orice fel cu MERIDIAN TAXI SRL etc.

 

Prin definiţie, în categoria de informaţii (date) cu caracter personal pot fi incluse:  nume şi prenume, sexul, semnătura, data şi locul nasterii, date din actele de stare civilă,  date din permisul de conducere, date din certificatul de înmatriculare, telefon, fax, adresa de e-mail, profesie, loc de muncă,  date bancare, obisnuinţe, preferinţe, comportament,  CNP, serie şi număr act de identitate, etc.

 

Relativ la orice date cu caracter personal se aplică prevederile din prezenta Politică de confidentialitate.

 

Informatii despre utilizarea datelor cu caracter personal

Relativ la orice date care reprezintă date cu caracter personal, furnizate de către dumneavoastră prin intermediul site-ului www.meridiantaxi.ro ori prin intermediul aplicaţiilor oferite de către societatea MERIDIAN TAXI SRL, dumneavoastră vă  exprimaţi în mod expres acordul pentru colectarea, stocarea şi prelucrarea acestora de catre societatea: MERIDIAN TAXI SRL, cu sediul in Bucureşti,str. Dumitru Brumărescu, nr.7, sector 4,  înregistrata la Oficiul de Registrul Comerţului de pe langă Tribunalul Bucureşti sub nr. RO 15370052, J40 / 5129 / 2003, tel. 021.408.05.18, 021.408.05.22.

Societatea MERIDIAN TAXI SRL este  operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 10042.

 

Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal si a celor non-personale

Puteti consulta acest site fara sa va dezvaluiti identitatea sau sa dati cea mai mica informatie cu privire la datele dumneavoastra personale. Se pot obtine insa informatii in mod automat, la vizitarea site-ului http://www.meridiantaxi.ro/, serverul de web inregistrand numele furnizorului dumneavoastra de servicii internet, precum si site-ul web de la care ne vizitati, dar acestea nu pot fi  asociate vreunei persoane. Alte date personale vor fi memorate numai daca sunt oferite voluntar de dumneavoastra.

MERIDIAN TAXI, preocupat de transparenta si protectia drepturilor dumneavoastra, nu-si va procura informatii care sa permita unor terti sa va identifice personal, exceptand situatia in care dumneavostra insiva ni le comunicati, prin completarea si trimiterea formularelor ce figureaza pe site. Aceste informatii sunt confidentale si pastrate de catre MERIDIAN TAXI si membrii MERIDIAN Grup.

Informatiile cu caracter non-personal pe care ni le comunicati si care se pot referi la preferintele si interesele dumneavoastra pot fi utilizate pentru a crea si a va propune produse si servicii adaptate gusturilor dumneavoastra.

Este posibil ca unele date cu caracter personal sa vă fie solicitate în mod obligatoriu pentru accesarea unor functii ale site-ului, pentru descarcarea şi accesarea de aplicatii furnizate de MERIDIAN TAXI SRL etc, situaţii în care veţi fi informat ca un anumit câmp pentru acele date specifice este obligatoriu. Refuzul sau omisiunea indicarii  corecte a acelor date mentionate drept obligatorii poate conduce la imposibilitatea accesării site-ului  ori a aplicaţiilor oferite de societatea MERIDIAN TAXI SRL.

Scopul utilizarii si dezvaluirii datelor personale

Datele dumneavoastra personale vor fi tratate in conformitate cu legislatia actuala privind Protectia Datelor cu Caracter Personal si pot fi utilizate de catre MERIDIAN TAXI in activitati si scopuri de marketing (inclusiv primirea de apeluri in actiuni de marketing direct, de promovare a noilor oferte, produse si servicii), administrare baza de date clienti si asistenta clienti.

Prin acceptarea prezentului document declar ca imi exprim consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate de mine, cuprinse in formularele completate pe site, sa intre in baza de date MERIDIAN TAXI a membrilor Grupului MERIDIAN, a imputernicitilor si/sau reprezentantilor acestora, pentru a fi prelucrate si utilizate de acestea in orice activitati si scopuri legate de marketing, in conformitate cu legislatia in vigoare- Legea 677/ 2001

Datele personale vor fi utilizate în scopul îmbunataţirii produselor şi serviciilor noastre astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor clienţilor noştri şi pentru a furniza noutati despre produsele şi serviciile oferite de MERIDIAN TAXI SRL

 

Drepturile si responsabilitatile persoanelor vizate

Persoanele ale caror date sunt prelucrate sau urmeaza a fi prelucrate isi pot exercita urmatoarele drepturi:

Totodata va asumati obligativitatea de a nu face urmatoarele:

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, scopul prelucrării datelor cu caracter personal poate fi (exemplificativ):

-reclama, marketing, publicitate,

- servicii de comunicatii electronice,

-colectare debite, recuperare creante,

-administare bază de date clienţi.

Datele personale nu vor fi facute publice cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

 

Destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi:

-persoana vizată

-reprezentanţii legali ai persoanei vizate,

-împuternicitul operatorului,

-partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelaşi grup cu operatorul.

-alte companii din acelaşi grup cu operatorul

-organizaţii de cercetare a pieţei

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiaţi de dreptul de acces, opoziţie şi intervenţie în orice moment asupra datelor cu caracter personal furnizate. Aceste drepturi se pot exercita prin transmiterea la sediul societaţii noastre a unei cereri scrise, datate şi semnate în original de către titularul cererii.

 

Actualizarea Politicii de confidentialitate

MERIDIAN TAXI SRL isi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul Politicii de confidenţialitate fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitati periodic aceasta secţiune pentru a fi la curent cu eventualele modificari aplicabile.

 

Pentru orice intrebari in legatura cu informatiile cuprinse in aceasta pagina, va rugam sa ne contactati la adresa de mail: office@meridiantaxi.ro